Humanistisch Café 28 april 2016

Het einde van grote verzorgings- en verpleeghuizen van Humanitas en in heel Nederland. Over zo’n tien tot twintig jaar zal Humanitas geen grote verzorgings- of verpleeghuizen meer nodig hebben. Aldus de nieuwe kapitein aan het roer van Humanitas, ofwel de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur, Gijsbert van Herk.

Ouderen zullen, als het aan Humanitas ligt, in de toekomst zo lang mogelijk gewoon zorg in hun eigen huis kunnen krijgen. Natuurlijk blijven er altijd mensen die ingewikkelde zorg nodig hebben of die behoorlijk in de war of dementerend zijn. Voor hen komen er beschermde woningen beschikbaar in ‘kleine straatjes’ of in speciaal ingerichte hofjes, waar alle zorg aanwezig is. Zal Humanitas een van de eerste instellingen in het land zijn die alle ondersteuning biedt van 0 tot 115 jaar, en bovendien zo lang mogelijk bij de mensen thuis? Wat betekenen dit soort vragen voor de langere termijn?

Op 28 april komt Gijsbert van Herk deze toekomstvisie nader toelichten in het Humanistisch Café Rotterdam. Hij hoopt hier ook nieuwe en aanvullende ideeën op te doen. Uiteraard zal hij graag ingaan op alle vragen die er zijn over eventuele ‘praktische bezwaren die tussen droom en daad in de weg staan’

Het Humanistisch Café
Bergwegplantsoen 10
3037 SK Rotterdam

Open va. 18.00 uur.
Maaltijd 18.45 uur.
Spreker 19.30 uur.