Overeenkomst tussen Stichting Humanitas en Zorgboeren Zuid-Holland

Iedereen die een Wmo indicatie krijgt van een gemeente krijgt die hulp van één en dezelfde aanbieder. Het maakt niet uit of dat nou om huishoudelijke verzorging, dagbesteding of een stukje begeleiding gaat. Die aanbieder is de regisseur. Zo weet de cliënt precies wie hun aanspreekpunt is. Het gebeurt echter weleens dat de cliënt zorg behoeft die de regisseur zelf niet kan bieden In zo’n geval kunnen er afspraken gemaakt worden om dit in een onderaannemerschap uit te voeren. Dat was voor Stichting Humanitas de aanleiding om met Zorgboeren een overeenkomst aan te gaan. Humanitas kreeg namelijk een cliënt die dagbesteding en -opvang nodig had die Humanitas niet direct kon bieden.

Zorgboeren zorgen o.a. voor mensen met een lichamelijke beperking op een zorgboerderij. Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf waar mensen met een zorg- of hulpvraag een waardevolle dagtaak vinden. Op dat vlak heeft Zorgboeren Zuid-Holland veel te bieden. Een aantal zorgboerderijen zijn zelfs rolstoeltoegankelijk of zo ingericht dat mensen met een lichamelijke beperking er goed kunnen functioneren. Kortom: mogelijkheden en zorgboerderijen genoeg voor een prettige dagbesteding of logeeropvang! Onze eerste cliënt komt op een zorgboerderij van Zorgboeren die gericht op de verzorging en omgang/therapie met paarden. Daan Iken, directeur bij de Zorgboeren, en Stichting Humanitas bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk ondertekenden onlangs de samenwerkingsovereenkomst.