Start Langer Thuis Arrangement Rotterdam Centrum

Afgelopen maanden is door veel partijen samengewerkt aan de totstandkoming van het Langer thuis arrangement. Gijsbert van Herk, voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting Humanitas is ambassadeur van het Langer Thuis arrangement Rotterdam centrum en was aanwezig bij de start van de pilot op maandag 27 juni. Een set aan maatregelen moet het zelfstandig wonen in het gebied makkelijker maken. Zo wordt o.a. de toegankelijkheid van de wooncomplexen onder de loep genomen, worden de voorzieningen m.b.t. basiszorg getoetst, werken ouderen en studenten samen aan het vergroten van de sociale netwerken van alleenwonende ouderen.

Ondertekenaars van het arrangement waren ambassadeur Gijsbert van Herk, Ferry Marquart (gebiedsdirecteur Centrum van de gemeente Rotterdam), werkgroep Jong en oud, samen goud, werkgroep Seniorenschouw, werkgroep Netwerk van Sleutelfiguren, werkgroep toegankelijkheid wooncomplexen en werkgroep voorzieningen Cool.

Hieronder een kort videoverslag.