Rust en ruimte nodig om te verbeteren en problemen op te lossen. De ambitie om innovatief te zijn blijft.

Gisteren publiceerde de Inspectie van de Gezondheidszorg een lijst met niet goed presterende verpleeghuizen. We zien dat na vier jaar onderzoeken, beschouwen en rapporteren van de IGZ en de branche en het Ministerie van VWS er twee zaken naar voren komen. Dat de langdurige zorg in Nederland niet de kwaliteit kan leveren die we graag als standaard zien. Daarnaast hebben we, als gehele branche, (nog) geen antwoord op toekomstige ontwikkelingen in de zorg.

Stichting Humanitas is in dat kader momenteel in het nieuws als één van de instellingen die in de zwaarste toezichtcategorie staat. Dat wekte bij de instelling geen verbazing omdat ze al een tijdje geleden een aanwijzing van de Inspectie ontving omdat men niet voldeed aan een aantal normen.

Al geruime tijd volgt de Rotterdamse zorgorganisatie dan ook, met steun van diezelfde inspectie en andere relevante partijen een verbetertraject dat er toe moet leiden dat ze in begin 2017 aan de passende werkwijze voldoen.

Stichting Humanitas bevindt zich zoals gezegd in een breed gezelschap, op de lijst zijn ook de namen van de bekende collega instellingen te vinden en lijkt een nadruk te liggen op instellingen in de grote steden. Er kan dus niet gesteld worden dat dit een probleem is van slechts één zorgverlener en het sterkt het beeld dat hierboven is geschetst; dat we als branche nog geen goed antwoord hebben op de uitdagingen van de toekomst.

Humanitas ontkent niet dat er in het verleden dingen scheef zijn gegroeid, iets wat simpel is uit te leggen “door teveel aandacht voor het welzijn van cliënten en minder voor de achterliggende procedures van de zorg”. Prima om dat op te pakken: “Maar humaan en er zijn voor de mensen die wij willen ondersteunen, daar zullen we ons met hart en ziel voor blijven inzetten en oppassen dat we niet doorslaan de andere kant op”, aldus Gijsbert van Herk, die per januari 2016 is gestart als voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting Humanitas.

In medewerkers die volgens de normen niet gediplomeerd zijn en al wel heel veel jaren dit prachtige werk doen, moet je investeren zodat ze wel dat papiertje of vinkje halen. Ik wil me er voor inzetten dat dit kan bij Humanitas. Ook klop ik hiervoor op de deur bij de gehele branche en de opleiders, want die moeten eveneens breed verantwoording nemen.

Samen met de grote meerderheid van cliënten en familie, ben ik van mening dat er goede aandacht en zorg wordt geleverd. Het leveren van goede zorg staat al wel lange tijd in geheel Nederland onder druk, dat mag duidelijk zijn, onder andere door de verzwaring van de zorgvraag van mensen die later in het verpleeghuis komen wonen. Het is een goede zaak dat daar nu wellicht meer aandacht voor komt. Ook vindt Gijsbert van Herk dat meer helderheid en transparantie in de zorg wenselijk is: “Als je zoveel verpleeghuizen op zo’n lijst zet, dan zouden we meer met elkaar moeten opstaan voor wat dan wel nodig is!” Van Herk zegt tevens dat men niet kan blijven zeggen zich niet te herkennen in de kritiek. “Wanneer ik andere organisaties hoor zeggen dat het allemaal wel goed gaat denk ik: mooi, maar in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst!

In dat kader van kiezen voor transparant zijn verscheen bestuursvoorzitter Van Herk gisterenavond ook in NOS nieuwsuur. Ook daar vertelde hij dat Humanitas niet ontkent dat er dingen anders moeten en kunnen maar dat er nu de rust en ruimte moet zijn om die dingen te verbeteren en op te lossen.

Stichting Humanitas staat vierkant achter haar werknemers en vrijwilligers. Wij helpen mensen al sinds 1959, en ben je nergens meer welkom of pas je niet in een regeling of doelgroep, dan was en blijf je bij Humanitas welkom. De ambitie om koploper te willen zijn op vernieuwing blijft volop aanwezig, wetende dat hoge bomen…

 

Hier vindt u de door de IGZ gepubliceerde lijst met 150 instellingen: klik hier voor de lijst.

Een beknopte toelichting op de lijst treft u hier.