Mogelijk (on)aangekondigde inspectiebezoeken

Naar aanleiding van de aanwijzing die Stichting Humanitas kreeg, stuurden we eind juli een eerste formele voortgangsrapportage naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarin hebben we laten weten en aangetoond wat we in de eerste drie maanden hebben aangepakt en welke acties zijn ondernomen in het kader van het verbeterplan “1 Plan 1 Aanpak 1 Humanitas”. Op 17 augustus kregen we antwoord van de Inspectie. In die brief staat letterlijk: “De inspectie zal de voortgang van de door u geschetste resultaten volgen door (on)aangekondigde inspectiebezoeken aan enkele locaties.”

Dat is duidelijke taal. Het betreft natuurlijk alleen de locaties die onder toezicht staan. De locaties waar verpleeghuiszorg wordt geboden, op kleine of grote schaal. Het kan dus zo maar zijn dat u in de nabije toekomst, of morgen al een of meerdere medewerkers van de inspectie op de afdeling aantreft. Het personeel weet van ons plan van aanpak en hebben op bijeenkomsten en in de praktijk gehoord over en daarna gewerkt met de verbeterteams en de implementatieteams. De eerste duidelijke stappen zijn gemaakt, onder andere op het gebied van medicatie en geneesmiddelen distributie (nieuw protocol, nieuwe werkwijze) en Multi Disciplinair Werken / Multi Disciplinair Overleg (MDO). Ook melden we inmiddels gestandaardiseerd de calamiteiten en delen we de aanbevelingen die hier uitkomen.

Met z’n allen mogen we trots zijn op het werk wat we doen en dat we werken voor Humanitas, wetende dat er nog het nodige werk moet worden verzet. Graag delen we even deze laatste stand van zaken met u. Op naar oktober in welke maand we voor de tweede keer moeten rapporteren aan de inspectie om vervolgens, in januari 2017, deze periode met succes af te sluiten!