Who Cares? Ontwerpprijsvraag verpleegzorg van de toekomst

Who Cares?

Veranderende toekomst voor toenemend aantal senioren en hulpvragers

Ze leven langer, zijn met meer en hebben andere wensen. Het scenario van de ouderen van de toekomst in een notendop. Neem daarbij de veranderingen in zorg en ondersteuning en het mag duidelijk zijn dat er iets moet gebeuren; niet alleen in de zorg en de samenleving maar ook in de infrastructuur. Er is steeds meer aandacht voor de kwaliteit van leven, ook als een ziekte of beperking zich heeft aangediend. Al bij zijn aantreden sprak Gijsbert van Herk, sinds 1 januari 2016 bestuursvoorzitter van Stichting Humanitas Rotterdam, over de toekomst van verpleeghuizen en de huidige manier van welzijn aanbieden. Is die er wel?

“Who Cares?”, samenwerking met breed draagvlak

Initiatiefnemer Van Herk werkte vervolgens het idee voor een landelijke prijsvraag over de zorg van de toekomst verder uit en vond gehoor bij diverse overheidsinstanties. Rijksbouwmeester Floris Alkemade had er wel oren naar. Na de eerdere succesvolle prijsvraag “A Home Away From Home”, die de vraagstukken rond huisvestingsoplossingen van asielzoekers adresseerde, werd besloten een nieuwe prijsvraag uit te schijven onder de naam “Who Cares?” met als centraal thema de zorg in de naoorlogse wijken. Samenwerking werd gezocht en o.a. gevonden bij het ministerie van VWS, de Raad voor de Volksgezondheid, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en de steden Almere, Groningen en Rotterdam.

Prijsvraag met voorbeeldwerking

De deelnemende gemeenten zullen wijken voordragen die ideaaltypisch moeten zijn en een voorbeeldfunctie voor vergelijkbare wijken kunnen vervullen. Humanitas is met name op zoek naar een toekomstbestendig concept voor langdurige verpleeghuiszorg in de stad. Maar uiteraard niet alleen voor die specifieke groept, zo wil Van Herk ook dat de uitkomsten te gebruiken zijn voor gehele zorg in de stad van de toekomst. Door te denken vanuit de zorg zorgen we voor een herstructurering en een herijking van de (naoorlogse) wijken waar uiteindelijk iedereen van profiteert. De prijsvraag moet als vanzelfsprekend een landelijke voorbeeldwerking krijgen. Een goede stad voor ouderen en andere zorgbehoevenden zou een goede stad voor iedereen zou moeten zijn.

Rotterdam

Stichting Humanitas heeft voor de stad Rotterdam de wijken Hillegersberg-Schiebroek-Overschie en Charlois/Feijenoord als ontwerplocatie aangedragen. Humanitas heeft in beide wijken zorgvastgoed (o.a. verpleeghuizen) en biedt in deze wijken ook thuiszorg, huishoudelijke ondersteuning en maatschappelijke dienstverlening.

Nieuwe inzichten en oplossingen

De grote veranderingen in de zorg, waarbij meer zorg geboden moet worden in de directe woonomgeving, en het gebruik van technologische vernieuwingen, vragen om innovatieve en ruimtelijke ontwerpvoorstellen. De ontwerpprijsvraag moet nieuwe inzichten en oplossingen zichtbaar maken voor zorg en wonen en de inrichting van onze openbare ruimte. Nederland wordt anders, een ontwerpplatform voor innovatie in de ruimtelijke sector, neemt de uitvoering van de prijsvraag voor haar rekening. Het past hiermee gelijk in het landelijk programma, (www.nederlandwordtanders.nl). De officiƫle lancering van de prijsvraag zal in het najaar plaats vinden.