IGZ update lijst oktober 2016

Rotterdam, 27 oktober 2016

Maandag 31 oktober publiceert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een update van de lijst van juli. Eerder al had de Inspectie laten weten dat we konden rekenen op (on)aangekondigde bezoeken aan enkele locaties. Deze hebben plaatsgevonden in de periode september/ begin oktober. We weten nu al dat de Inspectie positief is over de voortvarendheid waarmee de verbeteracties uitgevoerd worden. Maar we weten ook dat we er nog niet zijn.

Zoals we van tevoren al wisten staan we natuurlijk nog in categorie 1. Want als er voor een verbeterplan een klein jaar staat, kun je niet ineens in een paar maanden tijd van de lijst verdwijnen. Dan zouden we elkaar niet serieus nemen.

Er is wel al heel veel gebeurd en verbeterd sinds we het verbetertraject in april in gang gezet hebben op alle locaties waar we verpleeghuiszorg bieden. En de missie die ik had bij mijn aantreden op 1 januari 2016 en die we met elkaar delen door uitvoering te geven aan 1 plan 1 aanpak 1 humanitas, houdt onverminderd stand. Eind januari 2017 hopen we deze periode met succes te kunnen afsluiten.

Hier leest u de brief die we in het kader van de mogelijkheid tot hoor en wederhoor naar de IGZ gestuurd hebben, als reactie op de openbaarmaking.

Gijsbert van Herk,
voorzitter Raad van Bestuur Stichting Humanitas