Festival of Older People

Op het Festival of Older People wordt namens het humanistische Gouden Pact een prijs uitgereikt aan een vernieuwend initiatief dat het ideaal van de inclusieve samenleving op kleinschalige wijze realiseert; aan een project waarbinnen iedereen – jong en oud, kwetsbaar en minder kwetsbaar – als méns de ruimte krijgt en gelijkwaardig kan meedoen. Zo’n plek verdient de erkenning en dus ook de stempel die deze prijs met zich meebrengen: Human Included. De prijs wordt uitgereikt door Hedy d’Ancona, die over deze kwestie eerder een vurig pleidooi heeft gehouden: er is een land waar ouderen willen wonen.

Achtergrond prijsuitreiking
Een van de meest urgente kwesties momenteel is hoe we invulling geven aan de participatiesamenleving. Dit begrip is vooralsnog een onduidelijk containerbegrip gebleven. Een lacune die om visie en actie vraagt. Om de transitie naar een inclusieve samenleving te maken moet zij worden erkend als een collectieve verantwoordelijkheid van lokale politiek, inwoners, zorg- en welzijnsorganisaties. Bovendien moet er worden geïnvesteerd in een positiever beeldvorming rondom de plek van ouderen in onze samenleving. Om het belang en de urgentie van deze transitie te onderstrepen reikt het humanistische Gouden Pact drie jaar op rij een prijs uit. De prijs gaat naar een project, gemeente of samenwerkingsverband dat het ideaal van de inclusieve samenleving op voorbeeldige wijze realiseert.

Prijs
De prijs gaat naar een project dat vastgeroest hokjes denken overstijgt en het ideaal van de inclusieve samenleving op kleine schaal realiseert: een laagdrempelige ontmoetingsplek, waar iedereen vrijblijvend kan aanschuiven en gelijkwaardig kan meedoen; waar nieuwe dwarsverbanden ontstaan tussen zorg en welzijn ontstaan, zodat ook meer kwetsbare mensen in de eerste plaats geen zorgbehoeftige zijn, maar mede eigenaar van de publieke ruimte en inwoner van de samenleving; waar eigenheid en zelfontplooiing voorop staan en passie niet met pensioen gaat. De prijs bestaat vooral in de erkenning die daarmee samengaat en is ook van praktische meerwaarde.

We maken een kleine reportage over deze voorbeeld plek en maken deze, via social media, toegankelijk voor een breed publiek (HV).
We spelen de plek via een of meer publicaties ook bij zorgprofessionals en lokale overheden in the picture. Met als doel: kenbaarheid aan de meerwaarde van deze plekken en aan de dilemma’s waar initiatiefnemers tegenaan blijven lopen (UVH).
We bieden de winnaar een adviseursfunctie aan binnen het gehele vervolg traject van het Gouden Pact en het netwerk om een voortrekkersrol te vervullen in een grotere beweging.

Jury
Christa Compas, voorzitter (directeur Humanistisch Verbond).
Gijsbert van Herk (bestuursvoorzitter Stichting Humanitas Rotterdam).
Anja Machielse (hoogleraar Empowerment van kwetsbare ouderen aan de Universiteit voor Humanistiek).
Corrie Kreuk (humanistisch geestelijk begeleider).
Bas Nabers (filosoof bij het Humanistisch Verbond en coördinator van het Gouden Pact).