Welzijnsinnovator OnsRaadhuis krijgt Human Included-prijs uitgereikt

Dinsdag 17 oktober jl. reikte Hedy d’Ancona de Human Included prijs uit aan welzijnsorganisatie OnsRaadhuis. De jury koos OnsRaadhuis tot winnaar op basis van een zestal criteria: de ervaringen van gebruikers, ruimte voor menselijke eigenheid, wederkerigheid, inclusie, professionaliteit en ontschotting van de zorg. Compas: ‘OnsRaadhuis is op al die vlakken een voorbeeld. Human Included is een initiatief van de Humanistische organisaties achter het Gouden Pact voor de zorg.

De jury bestond onder andere uit bestuurder van Humanitas Rotterdam, Gijsbert van Herk (links op de foto).

Lees hier een eerder artikel www.stichtinghumanitas.nl/home/2017/10/13/welzijnsinnovator-onsraadhuis-wint-human-included-prijs/