Samenwerking Humanitas en het IVO

Met ingang van 2018 gaat Humanitas samenwerken met het Instituut Voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving (IVO). IVO is het wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en advies op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen. IVO wil de kloof tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk overbruggen door oplossingen te zoeken voor de fysieke, psychologische en sociale problemen die samenhangen met diverse vormen van verslaving. Het IVO gaat ons ondersteunen op het gebied van verslaving en sociaal kwetsbare groepen.

Bestuurder van Herk van Humanitas geeft aan dat er ‘meer verdiepend dan alleen KPI’ gekeken moet worden naar wat het effect van beleid is op terreinen van Welzijn, maatschappelijke hulpverlening en kwetsbare groepen. Ook in de samenwerking met IVO en ook met Platform 31 willen we de wereld van fysiek en sociaal meer aan elkaar verbinden.

Zie hier het persbericht van Marco Florijn van het IVO.