Rotterdammers van Humanitas en World Press Photo Rotterdam

Humanitas en World Press Photo Rotterdam
De jaarlijkse fotowedstrijd World Press Photo komt naar Rotterdam. Zaterdag 20 januari is de officiële opening om 15.00 uur in de Laurenskerk. De tentoonstelling is tot en met 9 februari 2018 gratis te bezoeken.

Rotterdammers van Humanitas
Tegelijk met de World Press Photo is in de Laurenskerk de tentoonstelling ‘Rotterdammers van Humanitas’ te bezichtigen. In deze indringende en intieme serie portretten krijgen cliënten van Humanitas letterlijk een stem en gezicht, want de zorg gaat tenslotte over meer dan protocollen, dossiers en behandelen i.p.v. helpen. Het gaat niet alleen om de rationele, maar ook om de menselijke (psychosociale ) kant van mensen die je helpt. Zij staan centraal. Zij moeten waardig kunnen leven.

Gijsbert van Herk, bestuurder van Humanitas en bedenker van de tentoonstelling: “In alle systemen om de zorg en welzijn heen hebben we het zelden echt over de mensen voor wie wij werken. En de collega’s die dit werk doen komen er vaak niet aan toe omdat ze noodgedwongen twee derde van hun tijd met andere zaken bezig moeten zijn. En je ziet dat we dat vaak al normaal zijn gaan vinden, wat niet normaal is. Ik wil mijn steentje bijdragen om dat te veranderen. Ik wil deze cliënten een gezicht geven. Achter elke voordeur, bij de mensen thuis waar we komen en op de locaties van Humanitas woont een mens met een eigen levensverhaal. Breng die verhalen naar buiten en laat de mensen achter de verhalen zien. Dat is de gedachte achter deze serie. En heel eerlijk, zoals ik het zie kan iedereen van 7 tot 107 jaar wel zo ’n indringend verhaal vertellen. Over zichzelf of over iemand in zijn zeer nabije omgeving. Dus laten we het ook normaal vinden dat het er is en stoppen het als ‘zorg’ te zien”.

Via ruim dertig portretten krijgt de bezoeker een goed beeld van hoe Humanitas ondersteuning biedt aan haar cliënten. Door middel van aandacht geven. Aandacht voor ouderen, voor kwetsbare groepen zoals slachtoffers van mensenhandel, chronisch zieken, ex-prostituees, aandacht voor gezinnen met jonge kinderen met opvoedingsproblemen, jonge moeders, dak- en thuislozen en ex-gedetineerden. Soms dwars door onderliggende wetten, Cao’s en regels heen.

Gift aan de stad
De studentenvereniging S.S.R. Rotterdam is verantwoordelijk voor de organisatie van de tentoonstelling. Zij vieren hun 100-jarig bestaan en dat iedereen de tentoonstelling in Rotterdam gratis kan gaan zien is hun cadeau aan de stad. De tentoonstelling is te bezoeken vanaf zaterdag 20 januari 11.00 uur tot en met 9 februari. Daarna zal de tentoonstelling door het land gaan reizen.

Openingstijden tentoonstelling
Van dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 – 16.00 uur. Op maandag gesloten.
Adres: Grote Kerkplein 27, 3011 GL Rotterdam.
www.worldpressphoto.org
www.stichtinghumanitas.nl