HUMANITAS, Samen voor Feijenoord, als één

Wel-zijn in Feijenoord

Feijenoord. Met één letter verschil is het een naam die iedereen kent, met een bijna magische lading. Geschreven met een lange ij is het een gebied waar de meeste mensen met plezier wonen. Die terecht trots zijn op de diversiteit, bedrijvigheid, ondernemingszin en saamhorigheid in hun wijken. Maar behalve één van de levendigste buurten van Rotterdam, is Feijenoord ook een complex gebied dat wordt geplaagd door werkeloosheid, armoede, schooluitval en overlast. Er dreigen grote groepen mensen buiten de boot te vallen en de verleidingen om het verkeerde pad op te gaan, liggen op de loer.

Vanaf 1 januari 2018 is Humanitas verantwoordelijk voor het uitvoeren van de welzijnsopdracht in het gebied Feijenoord (Afrikaanderwijk, Bloemhof, Feijenoord, Hillesluis, Katendrecht, Kop van Zuid, Noordereiland, en Vreewijk), in overeenstemming met de doelstellingen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Dit betekent dat de stichting een actieve bijdrage levert aan het vergroten van het ‘wel-zijn’ van de mensen in het gebied Feijenoord – samen met iedereen die in de wijk woont, werkt of anderszins is betrokken bij de wijk.

De bewoners zijn aan zet

Nu het wel-zijn in het gebied Feijenoord in toenemende mate onder druk staat, is het tijd om op een effectieve manier het tij te keren. De traditionele, voornamelijk aanbodgerichte, aanpak wordt overboord gegooid. Er moet een beweging op gang komen van bewoners, ondernemers, clubs, verenigingen en organisaties in de wijk. Van het Albeda College, tot de moskee, kerk en marktkraamhouders op het Afrikaanderplein: deze partijen worden actief betrokken bij initiatieven die de leefbaarheid van de wijk en het wel-zijn van de bewoners vergroten. Humanitas wil hierbij zo ‘onzichtbaar’ mogelijk zijn, maar, als ondersteuner, des te meer aanwezig

In de visie van Humanitas moet bovendien de wet- en regelgeving in het sociale domein (GGZ, WLz, Wmo, Zvw, BUIG, SHV en diverse subsidies) en de onderliggende geldstromen aan elkaar worden geknoopt en op één hoop worden gegooid. Nu nog lopen de bewoners van Feijenoord die (complexe) zorg nodig hebben vaak vast tussen de vele loketten en in de verstikkende bureaucratie in het algemeen.

De allereerste prioriteiten zijn het versterken van de wijkeconomie en het terugdringen van (jeugd)werkeloosheid. Enerzijds is het noodzakelijk dat het geld dat in Feijenoord wordt verdiend, in de wijk blijft. Dat levert vervolgens weer banen op. Anderzijds is meetellen en meedoen van grote invloed op het wel-zijn van de Feijenoorders. Om die reden staan onder meer ook sport, taalles, armoedebestrijding, huiswerkbegeleiding, gezond eten en gedragsverandering hoog op de agenda.

Als welzijnsaanbieder in Feijenoord zal Humanitas zoveel als mogelijk aan de slag gaan onder het motto “Samen voor Feijenoord, als één” . Dus doe je mee? Neem contact met ons op:

MEER informatie, contactpersonen of gegevens huizen en locaties in de wijk, kijk op www.stichtinghumanitas.nl/wel-zijn of bel via ons algemene nummer 010 2713800

Wil je op hoogte blijven van Humanitas nieuws?
Like en link ons op social media en deel onze berichten :
website: www.stichtinghumanitas.nl
facebook: https://www.facebook.com/stichtinghumanitas/
twitter: https://twitter.com/Humanitas_Rtd
LinkedIn is: https://www.linkedin.com/company/1590978