Leger des Heils en Humanitas samen aan de slag voor groep kwetsbare Rotterdammers

Het Maatschappelijk Centrum Rotterdam en omstreken (MCR) van het Leger des Heils in Rotterdam en Stichting Humanitas Rotterdam sloten eind december een dienstverleningsovereenkomst. Het MCR heeft op haar locatie de Dukdalf behoefte aan de specialistische kennis van Humanitas om de continuïteit en kwaliteit van de (para-) medische zorg- en dienstverlening op de verpleegafdelingen van De Dukdalf te waarborgen.

Humanitas is sinds januari verantwoordelijk voor de behandeling van een groep van circa 45 volwassen mannen en vrouwen die veelal in het verleden dak- en thuisloos zijn geweest. Zij verblijven in de Leger des Heils instelling De Dukdalf in Rotterdam Delfshaven. De cliënten hebben een somatische beperking in combinatie met eventuele psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. De verpleegafdeling biedt langdurige, kortdurende en palliatieve zorg aan cliënten. Iedere cliënt heeft een eigen kamer. Humanitas levert specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, psychologen en ook ergotherapeuten. Samen verzorgen zij de cliënten met de ondersteuning van Leger des Heils professionele dienstverlening.

Het nieuwe samenwerkingsverband is opnieuw een mooi voorbeeld van multidisciplinaire samenwerking, die over schotten van gezondheidszorg heen reikt, in de wijk Delfshaven. Het is een mooie uitbreiding van de werkzaamheden op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg waarmee Humanitas al zoveel jaren ervaring heeft. Humanitas en het Leger des Heils werken samen om de continuïteit en kwaliteit van de (para)-medische zorg- en dienstverlening op de verpleegafdelingen van De Dukdalf te borgen. Stichting Humanitas is blij met het in haar gestelde vertrouwen.

Daarnaast zal Humanitas zich, aldus bestuurder Gijsbert van Herk, blijven inspannen dat de wet- en regelgeving in het sociale domein (GGZ, WLz, Wmo, Zvw, BUIG, SHV en diverse subsidies) en de onderliggende geldstromen aan elkaar worden geknoopt en op één hoop worden gegooid. Nu nog lopen de bewoners van een wijk die (complexe) zorg nodig hebben vaak vast tussen de vele loketten en in de verstikkende bureaucratie in het algemeen.