Een betere zorg begint in je wijk. Kom mee debatteren op 12 maart!

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is in Rotterdam het debat Kom dichterbij: over samenleven en ouder worden.

Kom je ook naar debat tussen o.a. Heleen van Royen, Gijsbert van Herk en wethouder Sven de Langen in Rotterdam? Praat mee over hoe burgers, gemeenten, lokale ondernemers, zorg- en welzijnsorganisaties, verenigingen, scholen en woningbouwcorporaties dichterbij elkaar kunnen komen.

Rotterdam: Maandag 12 maart 2018, 19:00 – 22:00 uur
Dichterbij. Ouder worden en samen leven in Rotterdam
Gasten: Hedy d’Ancona, Heleen van Royen, bestuursvoorzitter Stichting Humanitas Rotterdam Gijsbert van Herk, publicist Mohammed Benzakour en Marco Pastors, directeur Nationaal Programma Kwaliteitssprong Zuid en wethouder Sven de Lange en geestelijk begeleider Neanke Tuinman.
John Overmeer, bekroond sociaal ondernemer, is de moderator op alle drie de avonden.
Locatie: ‘t Klooster, Afrikaanderplein 7 in Rotterdam

Lees ook de brief aan de gemeenteraadsleden waarin de ondertekenaars (o.a. Humanitas Rotterdam) zich hard maken voor een samenleving waarin iedereen op een gelijkwaardige manier kan deelnemen.

Alles over de debatten lees je op www.humanistischverbond.nl/komdichterbij.

Open Brief Humanistisch Verbond aan kandidaat gemeenteraadsleden

Tickets kunt u hier bestellen: http://www.humanistischverbond.nl/hetgoudenpact/praatmee.html?menu=praatmee