Uitnodiging Opening tentoonstelling WHO CARES over wonen en zorg

Donderdag 8 maart 16.30 uur. Atrium in de hal van het ministerie van BZK, Turfmarkt 147 in Den Haag.

Op donderdag 8 maart wordt om 16.30 uur in het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de reizende tentoonstelling “Who Cares” geopend door Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Chris Kuijpers, DG Bestuur, Ruimte en Wonen (BZK) en Kees van den Burg, DG Langdurige Zorg (VWS). De ontwerpprijsvraag WHO CARES gaat over innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse naoorlogse woonwijken. Nieuwe ideeën die een antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing en verduurzaming van de wijken.

Rijksbouwmeester Floris Alkemade zal allereerst de resultaten en zijn ervaringen toelichten. Vervolgens vindt onder leiding van Pieter Hilhorst, lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en voormalig wethouder van Amsterdam, een vraaggesprek plaats over de opbrengst en de betekenis van de landelijke ontwerpprijsvraag Who Cares.
In de tentoonstelling zijn twintig inspirerende ontwerpen te zien die voor de tweede ronde van de prijsvraag zijn ingediend. Voor wijken in Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen maakten multidisciplinaire teams een uitwerking van hun visie om deze wijken toekomstbestendig te maken. De tentoonstelling toont een grote diversiteit aan oplossingen voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning.

U bent van harte welkom om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Aansluitend is er een borrel. Deze biedt de gelegenheid om met o.a. deelnemers van de ontwerpprijsvraag en vertegenwoordigers van de ministeries van BZK en VWS, gemeenten en koepelorganisaties van gedachten te wisselen.

Aanmelden door een mail te sturen naar postbuswoningmarkt@minbzk.nl
o.v.v. Aanwezigheid opening en borrel Who Cares.
U bent vervolgens van harte welkom (er wordt geen bevestigingsmail verstuurd).

Prijsvraag WHO CARES is een initiatief van de Rijksbouwmeester in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Stichting Humanitas, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg.
De tentoonstelling is tot 3 april 2018 in het Artrium van het Ministerie van BZK te bezichtigen.
www.prijsvraagwhocares.nl – @prijsvraagwhcrs