Een betere zorg begint in je wijk!

Iets meer dan een week voor de gemeenteraadsverkiezingen, maandagavond 12 maart, vond in Huis van de Wijk ’t Klooster, in een goed gevulde zaal het debat plaats over hoe we handen en voeten kunnen geven aan een samenleving waaraan iedereen gelijkwaardig kan deelnemen. Een zogenaamde ‘inclusieve’ samenleving. Deelnemers aan het panel: Directeur NPRZ Marco Pastors, wethouder Sven de Langen, schrijvers Mohamed Benzakour en Heleen van Royen en bestuurder Humanitas Gijsbert van Herk.

Na een bevlogen inleiding door Hedy ‘d Ancona waarin zij o.m. aangaf af te willen van de typering van ouderen als ‘kommer en kwel’, ‘kwetsbaar’ en een ‘compassiebehoeftig clubje’ en tevens een oproep deed voor ‘democratisch burgerschap voor ouderen’ gaan de panelleden met elkaar én het publiek in debat aan de hand van een aantal stellingen van moderator John Overbeek

Veel thema’s komen aan bod en op de vraag Hoe zorg je ervoor dat mensen tot elkaar komen terwijl je in een systeem met een bepaalde bureaucratie en regelgeving zit? geeft Gijsbert van Herk aan dat Humanitas ooit opgericht is ‘gewoon’ om mensen te helpen. “Kunnen we teruggaan naar waar we oorspronkelijk voor bedoeld zijn? En waarbij we luisteren naar wat iemand wil? In plaats van eerst aan 78 verschillende en deels ongewenste normen te moeten voldoen”?

Niet continue voor ouderen denken, niet hospitaliseren, aan ouderen zelf vragen en hen laten aangeven wat ze willen, maar ook aanbod gericht werken want aanbod genereert tevens de vraag, koppelingen tussen ouderen en jongeren tot stand brengen, van elkaar leren, aandacht besteden aan je netwerk en daar al vroegtijdig mee beginnen en niet pas als je oud bent, mensen bij elkaar brengen door de leeftijden heen, gemeenschappen creëren, mensen zich senang laten voelen in de omgeving waar ze verblijven: het zijn maar enkele voorbeelden van de richting waarin oplossingen voor dit vraagstuk gezocht moeten worden volgens de deelnemers.

Een geslaagde avond met mooie gesprekken, dat mag zeker de conclusie zijn en de discussie over deze onderwerpen zal nog vaak gevoerd gaan worden.

Zie hier ook de brief die eerder dit jaar aan de kandidaat-raadsleden is gestuurd: Open Brief Humanistisch Verbond aan kandidaat gemeenteraadsleden