Diploma Helpende niveau 2 uitgereikt

Maandag 9 april om 16.00 uur was een heel bijzonder moment: bij Albeda, locatie Rosestraat in Rotterdam kreeg een deel van de medewerksters die met elkaar bekend zijn geworden als ‘de groep van 150’ het diploma Helpende niveau 2 uitgereikt. “Ik ben eigenlijk wel een beetje de schuldige van dat we hier met elkaar zitten” zo opende Gijsbert van Herk zijn toespraak.

Dat klopt inderdaad want het betreft hier diplomering van mensen die soms al 10-tallen jaren in een verpleeghuis van Humanitas werkten en in september 2016 de kans geboden werd om, in samenwerking met Albeda en Zadkine, een diploma te behalen. Natuurlijk riep dat in eerste instantie wel wat weerzin op en angst voor ontslag als het diploma niet behaald zou worden, maar dat bleek allemaal niet nodig. Ontslagen zou er zo wie zo niemand worden. En het was van het begin af aan duidelijk dat iedereen die hierbij betrokken zou worden, P&O, opleiders, managers, Zadkine en Albeda, alles op alles zouden zetten om de medewerkers het diploma te laten behalen. En dat is gelukt.

“Jullie maken het verschil en wees daar trots op”, zo sprak Gijsbert de enthousiaste medewerkers toe. “Fijn dat jullie bij ons werken en dat willen blijven doen.” Gijsbert sloot af met de woorden “En… ik zou graag met jullie op de foto willen. Niet voor mezelf maar voor…. Of ja toch, wel voor mezelf eigenlijk “. En zo geschiedde.

Donderdag krijgt de rest van de groep het diploma, bij Zadkine in de Benthemstraat.