Humanitas gaat voor persoonsalarmering samenwerken met Secuvita

De ontwikkelingen in de wereld van persoonsalarmering gaan snel. Met name de eisen die gesteld worden aan de alarmcentrales, qua techniek zowel als aan personeelseisen, zijn en worden strenger en veel omvattender dan tot nu toe het geval was. Om de kwaliteit in de toekomst te kunnen waarborgen en om te kunnen te voldoen aan alle voorschriften heeft Stichting Humanitas besloten haar alarmcentrale en de bezetting daarvan uit te besteden aan Secuvita. Hiervoor werd op 16 mei jl. een overeenkomst getekend.

Secuvita weet dat innovatieve zorgtechnologie cruciaal is om met een lager budget toch een hoog niveau van dienstverlening te bieden. Het bedrijf speelt hier als onafhankelijk system integrator op in met innovatieve oplossingen op het terrein van alarmering, domotica, zorg op afstand en dus ook mobiele alarmering. Smart solutions met meer functionaliteiten tegen lagere kosten. Humanitas maakt daar graag gebruik van.

Klanten en personeelsleden van Humanitas zullen van de overstap naar Secuvita weinig tot niets merken omdat het in dit geval alleen baat om de overname van de alarmcentrale. Wat betreft de alarmopvolging en zorgkant veranderd er voor Humanitas klanten niets.

Op de foto Humanitas bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk, Secuvita directeur Hans Geneugelijk en manager meldkamer Siep Harkema.