Aanwijzing voor Humanitas locaties Hannie Dekhuijzen en De Leeuwenhoek

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft twee locaties van Humanitas een aanwijzing gegeven. De inspectie ziet risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

De inspectie bezocht in de periode april-juni 2018 vier locaties van Humanitas. De inspectie concludeert dat Humanitas concernbreed de goede stappen zet en verbetering is gerealiseerd. Op twee locaties blijft de kwaliteit van de zorg achter. De inspectie ziet op de locaties Hannie Dekhuijzen en de Leeuwenhoek (eerste etage) tekortkomingen op het vlak van sturen op kwaliteit en veiligheid en de inzet van voldoende en deskundig personeel. De inspectie constateert dat er onvoldoende balans is tussen de aanwezige deskundige zorgverleners en de complexiteit van de zorgvraag van de cliënten, waarvoor Humanitas zorgdraagt. Dit leidt tot risico’s voor de cliëntveiligheid. Daarom geeft de inspectie een aanwijzing voor beide locaties.

De geconstateerde risico’s waren niet acuut van aard. Humanitas krijgt 8 maanden de tijd om de benodigde verbetermaatregelen door te voeren. De inspectie is van mening dat de aanwijzing kan bijdragen aan het verbetertraject van deze twee locaties en de benodigde versnelling kan realiseren. Een dergelijke verbetering heeft Humanitas ook bij de aanwijzing in 2016 laten zien.

Humanitas herkent de genoemde dilemma’s en de bevindingen van IGJ op het vlak van het moeilijk verkrijgen van voldoende en gekwalificeerd personeel en de problemen die daaruit volgen. Ook de dilemma’s rond de groter wordende groep zorgvragers die gekenmerkt wordt door meervoudige en complexe problemen waar ons huidige zorgstelsel nog geen sluitend antwoord op heeft gevonden.

In de Human documentaire van enige maanden geleden werd al duidelijk dat Humanitas, net als alle andere zorgorganisaties, oog heeft voor deze thema’s in de zorg. Humanitas heeft dit op vele podia al onder de aandacht gebracht en debat hierover gevoerd. Ook in de regionale en landelijke pers is er de afgelopen tijd veel aandacht geweest voor deze onderwerpen.

De melding van het incident waarover Trouw in april berichtte is inmiddels door Humanitas en een onafhankelijk bureau onderzocht. Na onderzoek bleek er geen sprake van geweld in de zorgrelatie of een calamiteit. De inspectie ziet dat de gebeurtenis zorgvuldig is onderzocht en dat adequate verbetermaatregelen zijn geformuleerd. De inspectie heeft het onderzoek naar deze melding inmiddels afgesloten.