Petitie: buslijn 174 moet in de avond blijven rijden in Hillegersberg-Schiebroek

Behoud RET bus 174 in de avonduren! Dat is de inzet van een petitie die gesteunde wordt door inwoners zowel als door de gebiedscommissie en zelfs de gemeente Rotterdam. De bus is een belangrijke verbinding tussen vele zorgcomplexen en seniorenwoningen in 110-Morgen en Schiebroek en natuurlijk ook van belang voor zorgpersoneel die voor hun avonddiensten in Humanitas Akropolis afhankelijk zijn van openbaar vervoer. Daarnaast is de lijn ook essentieel voor bezoekers, familieleden en mantelzorgers. Openbaar Vervoer zou niet alleen economisch maar met name ook service gericht moeten zijn.

We constateren dat in 2014 bij wijzigingen in buslijnen 174/35 rekening gehouden is met de sociale functie hiervan. Helaas werd de frequentie toen al beperkt tot 1x per uur in de avond. Uiteraard komt dit het gebruik van de lijn niet ten goede, maar helemaal ’s avonds opdoeken gaat echt te ver. Het opheffen van bus 174 zorgt indirect voor meer eenzaamheid doordat bezoek ‘s avonds middels OV onmogelijk is. Ook zorgcomplexen komen nog moeilijker aan personeel.

Middels de petitie verzoeken we de Metropoolregio dan ook ervoor te zorgen dat er in elk geval één buslijn ‘s avonds door de wijken blijft rijden.

Helpt u mee? Teken de petitie met behulp van deze link: https://bus174.petities.nl/