Humanitas op Regionale Conferentie Mensenhandel

Maandag 1 oktober was de Regionale Conferentie Mensenhandel in Capelle ad IJssel voor alle adviseurs veiligheid, jeugd en sociaal domein van de 32 gemeenten en betrokken ketenpartners bij de aanpak mensenhandel in de regio.

Humanitas Expertisecentrum, Seksualiteit, Sekswerk en Mensenhandel (ESSM) was een van de deelnemers. Het ESSM coördineert de zorg rondom slachtoffers in de regio. ESSM ziet er op toe dat zij de zorg krijgen waar zij recht op hebben. Het gaat hierbij om opvang, juridische hulp, medische zorg en een inkomen. Tijdens de conferentie verzorgde het ESSM de workshop ‘Zorg & opvang’ waarin o.a. het probleem vanuit de hulpverlening van het bereiken van de slachtoffers van mensenhandel besproken werd.

Lees hier het artikel Uitbuiting in de regio gebeurt ‘op grote schaal’ in het AD van vandaag.