Minister de Jonge op LinkedIn en Facebook

Dit jaar zond omroep Human de documentaire-serie In de Leeuwenhoek uit. Hugo Borst en Adelheid Roosen woonden een tijdlang in dit Rotterdamse verpleeghuis, volgden het reilen en zeilen en spraken met betrokkenen over de verpleeghuiszorg. Zelf kwam ik een middag langs waarin we mooie gesprekken voerden en ook nog eens heel praktisch een muurtje verfden. Een bijzondere serie.

Naar aanleiding van de serie organiseerde Human gespreksavonden over wat er anders en beter kan in de verpleeghuiszorg. Ik sprak met hen over wat ze tijdens die avonden hoorden. Een belangrijk punt was de aandacht voor mantelzorgers van iemand die naar een verpleeghuis gaat en wat dat met hen doet. Ze hebben het daar vaak heel moeilijk mee en het ontbreekt soms aan begeleiding en geestelijke bijstand.

Belangrijk, en iets waar we nog meer mee kunnen en ook gaan doen. In ons programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ staat opgenomen dat psychosociale ondersteuning onderdeel moet zijn van de zorg die geboden wordt. En dat verwanten betrokken moeten blijven bij het leven van de verpleeghuisbewoner. Als de mantelzorger zich gesteund weet, heeft dat ook zijn positieve weerslag op het welzijn van de verpleeghuisbewoner. Daar gaan we mee aan de slag.

Kijk hier de documentairereeks terug?

https://www.human.nl/in-de-leeuwenhoek.html

Hugo de Jonge, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport