Pricewaterhouse Coopers onder de indruk van kunst uit De Leeuwenhoek

De gerenommeerde accountantsorganisatie Pricewaterhouse Coopers in Rotterdam heeft 60 van de door bewoners van De Leeuwenhoek beschilderde borden aangekocht. Deze borden hangen nu tentoongesteld in het bedrijfsrestaurant van het kantoor Rotterdam.

De organisatie vindt het belangrijk zich op een creatieve wijze te verbinden met de stad en haar inwoners. Toen Rob van de Merwe, van PwC, bij een bezoek aan Humanitas De Leeuwenhoek de diverse kunstwerken aan de muren zag hangen, was hij zó onder de indruk hiervan, dat hij er meteen werk van wilde maken om de (vaak nog verborgen) talenten van de deelnemers van het kunstatelier te delen met de buitenwereld. En zo is het gegaan. De reacties van werknemers en gasten van het accountantsbureau zijn buitengewoon positief. Roel Braams van het atelier in De Leeuwenhoek heeft daarom het idee geopperd meerdere borden aan te leveren, zodat PwC de nu tentoongestelde borden op termijn aan anderen kan aanbieden. Men neemt dit voorstel graag over.