Hervisitatie Kwaliteitsmanagementsyteem leidt tot positief resultaat

Op maandag 10 en dinsdag 11 december jl. vond de hervisitatie van het Humanitas Kwaliteitsmanagementsyteem (KMS) plaats. De bevindingen waren positief en dat betekent dat Humanitas haar keurmerk weer een jaar mag behouden!

De visiteur van het keurmerkinstituut gaf aan dat het duidelijk was dat het KMS werkt. Tevens heeft hij heel veel ontwikkelingen gezien en de verbeterpunten van vorig jaar zijn opgepakt; zo is bijvoorbeeld welzijn meer ingebed in de organisatie.

Hij gaf aan veel moois te hebben gezien in de twee dagen dat hij op bezoek was bij Humanitas, zoals:

  • De beide cliëntgesprekken waar hij bij aanwezig was ervaarde hij als ‘gewone’ gesprekken. De zorgmedewerkers kregen echter wel de informatie die zij nodig hadden. Het doel werd duidelijk bewaakt.
  • Medicatie is geborgd, wel is het proces arbeidsintensief (veel controle). De foto’s van de cliënten in de medicatiemap vond hij top, mogelijk zelfs een idee voor de hele stichting?
  • Het zorgproces was compleet en voldoet aan de eisen,
  • Alles wat de Humanitas Academie wilde oppakken in 2018 is gelukt, mooie ontwikkeling. Nu meer evidence-based (i.c. gebaseerd op gegevens uit kwalitatief en kwantitatief onderzoek) doorontwikkelen en dan ook erkennen over twee jaar.

Naast al deze mooie punten wilde hij ons graag wat ontwikkelpunten meegeven voor volgend jaar;

  • Ontwikkel een visie op wijkverpleging
  • Positioneer de wijkverpleegkundige
  • Behoud vakbekwaamheid ook door intercollegiale toetsing.

Humanitas heeft er alle vertrouwen in dat het gaat lukken om bovenstaande punten op te pakken. Volgend jaar ontvangen we de visiteur dan ook weer met open armen!