Prijswinnaar haalt prijs op in Humanitas De Leeuwenhoek

In het decembernummer van de buurtkrant (West-Kruiskade en omgeving) stond een grote kerstpuzzel waarbij een prijs werd uitgeloofd. Uit de goede inzendingen is inmiddels een winnaar getrokken. Deze winnaar is de heer Ton Markwat. Hij kreeg op 11 januari jl. zijn prijs uitgereikt in het atelier van Roel Braams (kunstenaar, begeleider tekenen/schilderen Humanitas De Leeuwenhoek ) en Ellen Gillich (manager Zorg en Welzijn Humanitas). De heer Markwat was erg blij met de prijs en was ook onder de indruk van alle mooie kunst in het atelier.

Mocht u nu ook denken aan een geschenk voor iemand, bijvoorbeeld een beschilderde schaal, vaas of fles. Neem dan even contact op met receptie van Humanitas De Leeuwenhoek voor meer informatie. Van de opbrengsten uit verkoop worden nieuwe materialen aangeschaft voor het kunstatelier.

www.stichtinghumanitas.nl/leeuwenhoek