Afscheid coaches Waardigheid en Trots

Onlangs heb ik afscheid genomen van de coaches van Waardigheid & Trots (W&T). In de 2½ jaar dat W&T Humanitas heeft ondersteund geven zij aan dat we enorme stappen gemaakt hebben voor wat betreft de noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen. In eerste instantie was deze inzet van de coaches met name gericht op de door de IGZ geconstateerde punten (o.a. medicatieveiligheid, zorgdossiers). Nu hebben alle relevante onderwerpen in het dagelijks leven hun plek gekregen en er is een groeiend bewustzijn dat betere samenwerking leidt tot het behalen van gezamenlijke doelen in het belang van de cliënt.

In deze periode hebben we ook het eigen Humanitas Kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkeld dat het (kort) cyclisch werken ondersteunt volgens de PDCA-cyclus.

De coaches van W&T hebben het laatste jaar met name ondersteuning gegeven bij het borgen van de ingezette teamontwikkelingen en de reeds in gang gezette processen op basis van het ‘Plan van Aanpak kwaliteit en veiligheid’.

Van de coaches van W&T ontving ik een helder evaluatierapport en als cadeau een kleurrijke giraffe als metafoor voor waar Humanitas volgens hen mee door moet gaan, namelijk: Blijf je nek uitsteken! Ik voeg daar zelf nog graag aan toe dat er bovendien ‘niet slechts 1 weg naar Rome leidt’.

Namens Humanitas bedank ik de coaches voor de goede samenwerking en voor dit originele cadeau dat inmiddels een prominente plek op mijn kantoor heeft ingenomen. Ik denk dat ik de giraffe ga inzetten als een wisseltrofee voor ieder team of individu die zijn nek opvallend heeft weten uit te steken!

Gijsbert van Herk,
voorzitter Raad van Bestuur Stichting Humanitas