Minder regels, meer tijd voor de zorg- Met Schrapsessies regeldruk in de zorg aanpakken

Minder regels, meer tijd voor de zorg- Met Schrapsessies regeldruk in de zorg aanpakken

Donderdag 24 januari heeft Humanitas deelgenomen aan de schrapsessie, (Ont) regel de zorg. Minder regels en meer tijd voor de zorg.

Het team van Humanitas bestond uit 13 deelnemers en was multidisciplinair samengesteld met (wijk)verpleegkundigen, verzorgende IG, logopediste, verpleegkundig specialist, oefentherapeut, stafadviseur en voorzitter Raad van Bestuur.

De sessie begon met een brainstorm, iedereen mocht aangeven waar hij of zij tegen aan loopt tijdens het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. Na de brainstorm werden alle punten gecategoriseerd en geprioriteerd. Uiteindelijk bleef er een top 6 over:

1. NEDAP (Zorgproces, Behandelproces, Fiatteringsproces etc.)
2. Beleid veilig melden (Triasweb)
3. Digitale medicatielijsten
4. HACCP
5. Rapporteren
6. Multi disciplinair overleg

Alle punten behalve punt 5 zijn van toepassing op de intra- en extramurale zorg. Punt 5 is alleen van toepassing op de intramurale zorg.

Humanitas heeft nu de tijd om bovenstaande punten te gaan aanpakken, sommige punten kunnen op korte termijn aangepakt worden, andere op langere termijn. In maart vindt er een terugkomdag plaats bij Vilans en zullen we de eerste schrapacties met hen delen.

Samen maken we Humanitas regelarm!