Logeerhuis de Buren en Humanitas zijn in Rotterdam samenwerking gestart!

Logeerhuis de Buren in Rotterdam-Feijenoord gaat in onderaannemer schap van Humanitas, Eerstelijnsverblijf (ELV) laag complex uitvoeren. Cliënten die op basis van deze indicatie in het logeerhuis verblijven worden 24/7, waar nodig, ondersteund door vrijwilligers. De professionele zorg wordt geboden door het Humanitas thuiszorgteam uit Feijenoord.

De combinatie van ondersteuning vanuit de vrijwilligers én professionele zorg richt zich op een tijdelijke ondersteuning in het belang van de zelfredzaamheid van de cliënt, zodat terugkeer naar huis mogelijk is. Onder andere door het gezamenlijk nuttigen van de vers gekookte maaltijden ontstaan er vriendschappen. Daarnaast wordt het netwerk van de cliënt in kaart gebracht en waar nodig een maatje gekoppeld. Ook wanneer de cliënt al weer thuis is, blijft dit maatje de cliënt bezoeken. Logeerhuis de Buren organiseert ook sociale evenementen en terugkomdagen. Op deze bijeenkomsten ontmoeten cliënten elkaar en de vrijwilligers uit het logeerhuis weer. Het eigen netwerk wordt hiermee versterkt en eenzaamheid verminderd waardoor terugval of opname zo lang mogelijk wordt voorkomen.

De samenwerking met logeerhuis de Buren is een toonvoorbeeld (good practice):

  • van hoe de juiste zorg wordt geboden
    waarbij de zorg betaalbaar wordt gehouden

  • de cliënt in 90% van de gevallen weer terugkeert naar huis,
  • de ligduur kort is
  • waarbij de cliënttevredenheid hoger ligt dan een 9!

De inzet van het thuiszorgteam maakt dat de overgang naar huis soepel verloopt en naadloos aansluit op de doelen vanuit het tijdelijke verblijf.

Humanitas wil vanuit deze samenwerking de succesfactoren toepassen in de andere locaties waar Humanitas kortdurende zorg biedt. Daarnaast is deze samenwerking ook een voorbeeld voor andere zorgaanbieders. De zorgverzekeraars ondersteunen het initiatief.