Startbijeenkomst Social Trial Rotterdam

Maandag 11 maart was in Rotterdam de startbijeenkomst van de Social Trial, het initiatief van bijzonder hoogleraar Anne-Mei The die bekend staat om haar sociale benadering van dementie. In de visie van Anne-Mei The moet de mens met dementie centraal staan en als uitgangspunt genomen worden en van daaruit kijk je verder. Mensen met dementie en hun naasten moeten eerder in het ziekteproces passende ondersteuning kunnen ontvangen. Daarvoor is het nodig dat er uitbreiding komt van en experimenteerruimte voor de vormen van ondersteuning die mensen nu aangeboden krijgen als ook het doorbreken van schotten tussen financiers (wlz, zvw, grz en wmo). VWS heeft deze opdracht neergelegd bij Anne Mei The en haar team en alles gaat in nauwe samenwerking met Zilveren Kruis, Gemeente Rotterdam en Humanitas.

Aanleiding voor de invoering van de Social Trial was o.a. de motie Bergkamp c.s., die in december 2017 is ingediend en waarin de regering werd verzocht om specifieke experimenten over dementie en mantelzorg actief te helpen ondersteunen.

Rotterdam is een van de 4 steden waar Social Trials plaatsvinden en Humanitas is de organisatie die de Social Trial hier gaat uitvoeren. Bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk van Humanitas deed daarvoor de aftrap in Schiebroek, de wijk waar dit vierjarig experiment bij en met de collega’s van onze thuiszorg gaat plaatsvinden. Manager Carolien Moerman is dan ook nauw betrokken. Mogelijk dat we dit tzt uitbreiden naar het team van Ommoord.

De aanwezigen doken vervolgens onder leiding van Anne-Mei The in de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten en stuitten daarbij op herkenbare en soms ook confronterende onderwerpen. De middag werd afgesloten met de vraag: Wat kenmerkt het dagelijks leven van mensen met dementie en hun naasten in de wijk Schiebroek? Woorden als eenzaamheid, onzekerheid, angst, verwarring, isolement, verlies en stigma beschrijven volgens de deelnemers waar het echt om gaat in het leven met dementie.