Vervolgtraject rechtbankzitting ‘insulinezaak’

In 2018 kwam aan het licht dat een zorgverlener insuline toediende aan cliënten zonder dat daar een medische noodzaak voor was. Deze zorgverlener heeft bij vier verschillende zorginstellingen in de regio gewerkt, waaronder medio 2016 ook kort bij Humantas, locatie de Wetering.

Het zal duidelijk zijn dat wij het gebeurde en het leed dat dit heeft berokkend aan allen die erbij betrokken zijn, immens betreuren. Humanitas leeft mee met nabestaanden en familieleden van de betrokken cliënten in de verschillende zorginstellingen in de regio Rijnmond. Dat wat gebeurd is staat ver af van alles waar Humanitas voor staat en van de manier waarop wij onze cliënten zorg en hulp willen verlenen.

Het trieste gevolg van deze zaak heeft zorginstellingen – en natuurlijk ook Humanitas – op allerlei vlakken bewogen kritisch naar procedures en werkwijzen te kijken. En hoewel wij ons realiseren dat dergelijk extreme voorvallen vanwege het opzettelijke karakter nooit volledig zijn uit te bannen of te voorkomen doen we er alles aan om een kans op herhaling te voorkomen. We hopen dat we dat hebben gedaan zonder een sfeer van wantrouwen te creëren; we weten dat iedereen zich met hart en ziel inzet voor goede zorg binnen Humanitas.

De inhoudelijke behandeling van de zaak is gepland tussen 18 november en 3 december 2019. Wij hebben steeds aangegeven en doen dat nu weer, dat wij deze reactie geven, zeker zolang de zaak ‘onder de rechter is’.