Waarmee kan ik u helpen?

 

Reïntegratie van (ex-)gedetineerden

Home Nazorg
In opdracht van de gemeente Rotterdam voert Humanitas het nazorgtraject uit voor Rotterdammers die uitstromen uit een penitentiaire inrichting. In sommige gevallen werken we hierbij samen met Exodus.

Ex-gedetineerden die aan het traject deelnemen krijgen o.a.

  • praktische ondersteuning bij administratie, financiën en schuldenproblemen
  • ondersteuning bij het verkrijgen van een inkomen
  • hulp bij het opbouwen van een netwerk of vinden van een dagbesteding

Je komt in aanmerking voor deze nazorg als je 18 jaar of ouder bent, een binding met Rotterdam hebt en uit detentie bent.

Voor Rotterdammers die aansluitend aan hun detentie dakloos zijn, zijn kamers beschikbaar voor een periode van maximaal 6 maanden. Je komt voor een kamer in aanmerking als je 23 jaar of ouder bent, door Humanitas of Exodus begeleid wordt en er zicht is op vervolghuisvesting.

Weer zelfstandig je leven leiden
Een begeleidingstraject duurt maximaal een jaar. In die periode gaan we je helpen om je vermogen te vergroten om jezelf weer te kunnen redden en weer voor jezelf te kunnen zorgen.

Inloopcentra
Ex-gedetineerden die aan het nazorgtraject deelnemen en die gebruik willen maken van een telefoon of computer kunnen van maandag tot donderdag terecht in het inloopcentrum bij Humanitas of Exodus.

Humanitas: dinsdag en donderdag van 10.00 – 12.00 uur. Pieter de Hoochweg 110, Rotterdam. T 010- 236 52 10.

Exodus: maandag en woensdag van 10.00 – 12.00 uur. Overblaak 56, Rotterdam. T 010 – 436 95 90.

Informatie
Per e-mail: start@stichtinghumanitas.nl. T 010- 236 52 10.

Bezoek de website van Humanitas Re-integratie voor ex-gedetineerden