Waarmee kan ik u helpen?

 

Thuisadministratie

Home Humanitas heeft een deskundig team van vrijwilligers die cliënten ondersteuning kunnen bieden bij het op orde krijgen van hun financiën.

De ondersteuning kan gericht zijn op

  • helpen bij het ordenen van de administratie
  • het zodanig inrichten van de financiële administratie dat de cliënt weer overzicht en inzicht heeft
  • budgetcoaching
  • het in kaart brengen van de schulden
  • het toeleiden van de cliënten naar de schuldhulpverlening
  • toeleiden naar professionele financiële dienstverlening; inkomensbeheer of bewindvoering

Voor alle WMO-indicaties m.b.t. ondersteuning bij de financiën kan Thuisadministratie worden ingeschakeld. Goed geregeld is een onderdeel van Thuisadministratie. Ouderen met een indicatie voor ondersteuning bij hun financiën kunnen worden aangemeld.

Cliënten van de Pieter de Hoochweg kunnen voor hulp bij hun financiën door de coördinatoren en maatschappelijk werkers aangemeld worden.

Voor aanmelden of meer informatie kan contact opgenomen worden met de coordinator Thuisadministratie, Manisha Parwat
email: thuisadministratie@stichtinghumanitas.nl
Telefoon: 06-20 53 68 90