Kwaliteit

Home Bij Humanitas doen wij er alles aan zorg te leveren die voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

 

Prezo
Wij hebben gekozen om te streven naar het behalen van het Prezo keurmerk. Prezo staat voor PREstaties in de ZOrg en is een landelijk kwaliteitskeurmerk. De toekenning van het Prezo kwaliteitskeurmerk gebeurt door een onafhankelijk en geaccrediteerd instituut, Stichting Perspekt.
Dit landelijke kwaliteitskeurmerk laat zien dat Humanitas staat voor verantwoorde zorg van hoge kwaliteit. Centraal bij Humanitas en ook van het Prezo keurmerk staat de aandacht voor en de eigen regie van de cliënt.De onderzoeken en vragen zijn uitgesplitst voor

  • Thuiszorg (extramurale zorg). Raadpleging door middel van interviews bij cliënten thuis.
  • Verpleging en Verzorging van somatische cliënten (intramurale zorg). Raadpleging door middel van interviews bij intramuraal verblijvende cliënten.
  • Verpleging en Verzorging van psychogeriatrische cliënten (intramurale zorg). Raadpleging door middel van vragenlijsten opgestuurd aan vertegenwoordigers van psychogeriatrische cliënten.

De resultaten van het meest recente cliënttevredenheidsonderzoek – uitgevoerd door Stichting Perspekt, via een zogenoemde consumentenkwaliteitsindex, de CQ-index. Humanitas heeft inmiddels 17 Gouden Keurmerken behaald!

CQ-Index resultaten

Tegenwoordig wordt de kwaliteit van de zorg ‘gemeten’. Hoewel Humanitas meent dat zorg en welzijn soms niet zijn uit te drukken in meetbare indicatoren, doet zij natuurlijk mee aan de onderzoeken.De onderzoeken en vragen zijn uitgesplitst voor:

  • Thuiszorg (extramurale zorg). Raadpleging door middel van interviews bij cliënten thuis
  • Verpleging en Verzorging van somatische cliënten (intramurale zorg). Raadpleging door middel van interviews bij intramuraal verblijvende cliënten.
  • Verpleging en Verzorging van psychogeriatrische cliënten (intramurale zorg). Raadpleging door middel van vragenlijsten opgestuurd aan vertegenwoordigers van psychogeriatrische cliënten.

De resultaten van het meest recente cliënttevredenheidsonderzoek – uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, via een zogenoemde consumentenkwaliteitsindex, de CQ-index – van Humanitas vindt u hierna.

De resultaten van de CQ-index worden weergegeven in een 4-puntsschaal (1 is de laagste en 4 de hoogst mogelijke score). De scores 1, 2, 3 en 4 staan voor respectievelijk nooit, soms, meestal en altijd. Deze resultaten zijn tevens per locatie inzichtelijk op www.kiesbeter.nl.

 

Klik op een afbeelding om te vergroten.

VV&T – CQI Bestemd voor thuiswonende cliënten:_Facit_CQI-rapportage_2015_Humanitas_Stichtingsbreed_ZT 45
VV&T – CQI Bestemd voor interviews met bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis:_Facit_CQI-rapportage_2015_Humanitas_Stichtingsbreed_SOM 33
VV&T – CQI Bestemd voor vertegenwoordigers van bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis:_Facit_CQI-rapportage_2015_Humanitas_Stichtingsbreed_PG 49

Verantwoorde zorg
Humanitas als professionele zorgorganisatie levert verantwoorde zorg. Dit is zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig, veilig en cliëntgericht verleend wordt.
Tevens is de zorg afgestemd op de indicatie en de reële behoefte van de cliënt. De cliënt ontvangt zorg- en dienstverlening volgens wettelijke vereisten, beroepscodes, landelijke door beroepsgroepen geautoriseerde richtlijnen, professionele standaarden en handreikingen.
Deze zijn gebaseerd op de laatste inzichten en conform de afspraken en werkwijzen die binnen de organisatie gelden.

Kwaliteit van leven
De missie voor alle organisaties in de zorg is: Vakbekwaam zorgen voor kwaliteit van leven. Cliënten leiden hun eigen leven – dat kan niemand van hen overnemen. Wél kunnen we zorgen dat cliënten (of hun vertegenwoordigers) hun eigen verantwoordelijkheid kunnen vasthouden of hernemen. Hierin kunnen zij aangeven wat zij zelf belangrijk vinden voor het behoud en/of de verbetering van de kwaliteit van hun leven.
Zorgorganisaties kunnen, naast andere hulpbronnen, cliënten hierin ondersteunen door hen een positie te bieden waarin zij richting kunnen geven aan hun eigen leven.

Eigen regie en individuele inkleuring
Centraal staat dat de cliënt zoveel mogelijk regie behoudt over zijn eigen leven, keuzevrijheid heeft en participeert. Met verantwoorde zorg leveren zorgaanbieders een bijdrage aan de kwaliteit van leven. De cliënt kan binnen de kaders van de indicatie kiezen voor die vormen van zorg die het beste aansluiten bij de eigen wensen, voorkeuren en gebruiken. Humanitas en de cliënt maken afspraken over de gewenste persoonlijke invulling van een groot aantal aspecten van de zorg. Deze afspraken staan beschreven in het zorgleefplan dat wij samen met de cliënt bespreken.

Publicatie personeelsgegevens volgens kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Publicatie personeelsgegevens Stichting Humanitas 1 juli 2017 (76.0 KiB)

Kwaliteitsverslag Humanitas Juni 2018 (1.1 MiB)