Ondernemingsraad

Over Humanitas
-> Organisatie

 

De Ondernemingsraad heeft tot taak, in het belang van het goed functioneren van de Stichting Humanitas in al haar doelstellingen, bij te dragen tot een goede onderlinge samenwerking.
Tevens ziet de Raad erop toe dat de bepalingen uit de CAO, de van toepassing zijnde wettelijke regelingen en de interne regelingen correct worden toegepast en nageleefd. De Ondernemingsraad telt twintig zetels.

Dagelijks Bestuur:

Voorzitter : Janneke de Geus
Vice voorzitter : Marjanne Rabbelier
Voorzitter cie. West : Arthur van Rooij
Voorzitter cie. Zuid : Miranda Huijbers
Ambtelijk secretaris : Annelies Brand (ondernemingsraad@stichtinghumanitas.nl)