Menu +
hm_bollen

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is een maatje?
Een maatje is iemand die getraind en gemotiveerd is om zich vrijwillig in te zetten voor praktische ondersteuning. Hij/zij is ge�nteresseerd in anderen, heeft geduld en doorzettingsvermogen en respect voor andere levensstijlen.

Welke hulp biedt een maatje?
Een maatje biedt vooral praktische hulp.
Enkele voorbeelden:
Begeleiden van iemand naar instanties zoals Erasmus MC, de apotheek, de huisarts, de Sociale Dienst, het GAK, naar Bureau voor Rechtshulp, advocaten, ambassades, et cetera.

Oppassen op de kinderen als iemand een afspraak heeft in het ziekenhuis.

Begeleiden van iemand naar Hiv-gerelateerde bijeenkomsten zoals thema-avonden in het Ron Wichmanhuis, Wereld Aidsdag, Hiv-caf�, en dergelijke.

Wie komen in aanmerking voor maatjeshulp?
Mannen en vrouwen uit de regio Rotterdam die ge�nfecteerd zijn met Hiv, ongeacht afkomst, religie en levensstijl.

Hoe wordt een maatje ingeschakeld?
Iedereen kan bellen, mailen of schrijven Bel de projectleider van het MaatjesProject voor meer informatie en aanmelding. De projectleider zal in overleg met de betrokkenen en afhankelijk van wensen en voorkeuren een maatje inschakelen.

Hoe worden maatjes voorbereid op het werk?
Alle maatjes worden individueel getraind door professionals. Ze krijgen voorlichting over Hiv en Aids, leren gesprekstechnieken en leren wat iemand met Hiv tegen kan komen. Daarnaast worden de maatjes intensief begeleid door de projectleider.

Wie kan maatje worden?
Mannen en vrouwen die graag met andere mensen omgaan, een uitdaging zoeken respect hebben voor andere leefstijlen geduld en doorzettingsvermogen hebben levenservaring hebben kunnen onderhandelen een dagdeel in de week beschikbaar zijn. (minimaal 4 uur)

Waarom worden mensen maatje?
Om verschillende redenen worden mensen maatje. De ��n voelt zich betrokken bij de ziekte Hiv, de ander wil graag wat leren en zoekt een uitdaging, de derde heeft wat tijd over en wil graag nuttig zijn.

Wat is het verschil tussen maatjeshulp en buddyzorg?
Buddyzorg richt zich meer op de relatie tussen de buddy en degene die behoefte heeft aan een buddy. Deze zorg kan langdurig zijn.
Een maatje biedt vooral praktische ondersteuning. Deze hulp is in principe eenmalig.

Hoe worden maatjes voorbereid op het werk?
Alle maatjes worden groepsgewijs getraind door professionals. Ze krijgen op verschillende dagdelen voorlichting over Hiv en Aids, leren gesprekstechnieken en leren wat iemand met Hiv tegen kan komen. Daarnaast worden de maatjes intensief begeleid door de projectleider.

Is maatjeshulp gratis?
Ja, aan maatjeshulp zijn geen kosten verbonden.

Is privacy gewaarborgd?
Ja, iedereen die voor het MaatjesProject werkzaam is, vrijwillig of niet, heeft een geheimhoudingsplicht. Niemand mag zonder expliciete toestemming informatie aan derden verstrekken.

Is er een klachtenprocedure?
Ja. Een klacht wordt altijd doorgesproken met de projectleider. Daarnaast is er een klachtencommissie binnen Humanitas.

Top