Samenwerking Stichting Humanitas en ZorgfocuZ bij ontwikkeling kwaliteitsmonitor

Stichting Humanitas is een samenwerking gestart met ZorgfocuZ, een initiatief van socioquest – Rijksuniversiteit Groningen, in verband met de ontwikkeling van een eigen kwaliteitsmonitor. Humanitas neemt deel aan het programma ‘Waardigheid en Trots’ van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport. In dit kader ontwikkelt zij een eigen kwaliteitsmonitor. ZorgfocuZ zal Humanitas hierbij ondersteunen op inhoudelijk gebied, bij de ontwikkeling van zowel de vragenlijst als de onderzoeksmethodiek. Het project zal ongeveer vier maanden in beslag nemen. Meer informatie over deze aanpak voor cliëntonderzoek is te verkrijgen bij ZorgfocuZ.

http://www.zorgfocuz.nl/nieuws/samenwerking-zorgfocuz-en-stichting-humanitas-ontwikkeling-kwaliteitsmonitor/