Open brief. Oproep tot breed sociaal debat.

Door de aanslagen in Brussel en de arrestatie van en huiszoeking bij mogelijk terroristen in ons eigen Rotterdam zijn we weer op de feiten gedrukt. Gebeurtenissen als die van de laatste tijd hebben de potentie in zich voor een verharding van de samenleving. Het gevaar bestaat dat de kloof tussen bepaalde groepen in onze samenleving groter wordt. Dat het hier op extreme wijze tegen afzetten toeneemt en de goede wil jegens elkaar afneemt. Bij Humanitas zijn we de overtuiging toegedaan dat dat een slechte zaak is en we zullen ons er altijd voor inzetten zaken samen op te lossen en voor elkaar – van 0 tot 115 jaar – te zorgen. Daar is Humanitas sterk in en dat doen we graag en met passie.

Humanitas neemt daarom graag het initiatief voor het debat op het brede sociale vlak. En deze ‘open brief’ kunnen alle groeperingen als aankondiging hiervoor beschouwen.

Als zorg en welzijn organisatie hebben we te maken met veel van de organisaties die in ons gebied werkzaam zijn op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen. Daarnaast hebben we te maken met mensen uit alle geledingen, groeperingen, overtuigingen en van alle achtergronden in Rotterdam-Rijnmond. Mooi werk overigens.

Help elkaar helpen is een motto wat hier prima bij past, een motto dat is verankerd in onze (zorg-welzijn) visie. We willen daarom graag in gesprek komen met iedereen in Rotterdam-Rijnmond die elkaar op sociaal vlak wil helpen en open staat voor het debat op dit vlak, een debat gericht op samenwerking en het zoeken naar toekomst gerichte oplossingen.
Kruipen we in onze schulp en gaan we de beveiligingsmaatregelen steeds verder opvoeren? Gaan we elkaar uit de weg omdat “die ander” weleens iemand kan zijn wiens denkbeelden ons niet aanstaan?
Wij denken dat dingen uit de weg gaan nooit een oplossing is. We moeten en kunnen niet leven in een sfeer van dreiging en wantrouwen. Problemen zijn er om samen op te lossen, door er samen over te spreken en de handen ineen te slaan bij het zoeken naar oplossingen.

We moeten niet somberen maar doen, of zoals een Latijnse zegswijze het zo mooi met een paar woorden zegt: Nil volentibus arduum: “Niets is onmogelijk voor hen die willen”.

Ik kom graag in contact met geïnteresseerde initiatiefnemers, belangenbehartigers, vertegenwoordigers van verschillende (geloofs)overtuigingen, organisaties enz. Gaat u de uitdaging aan?

Gijsbert van Herk
Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Humanitas