“Who Cares?”, samenwerking met breed draagvlak

De levensverwachting van Nederlanders neemt nog steeds toe. Steeds meer ouderen kiezen ervoor om langer zelfstandig te blijven wonen, ondanks ziekte of beperking. Door goede zorg aan huis en met hulp van de techniek kan dit ook, maar het vraagt een andere invulling van de woon- en werkomgeving. Leefgemeenschappen waarin zowel ouderen als jongeren wonen, waar zorg en voorzieningen dichtbij zijn, mensen elkaar ondersteunen en waar technologische innovaties alle ruimte krijgen.

Al bij zijn aantreden sprak Gijsbert van Herk, sinds 1 januari 2016 bestuursvoorzitter van Stichting Humanitas Rotterdam, over de toekomst van verpleeghuizen en de huidige manier van welzijn aanbieden. Hoe ziet die er uit?

Initiatiefnemer Van Herk werkte vervolgens het idee voor een landelijke prijsvraag over de zorg van de toekomst verder uit en vond gehoor bij diverse overheidsinstanties. Rijksbouwmeester Floris Alkemade ging er mee aan de slag i.s.m. ministeries BZK, VWS, Raad voor Volksgezondheid en de steden Rotterdam, Groningen en Almere. De grote veranderingen in de zorg, waarbij meer zorg geboden moet worden in de directe woonomgeving, en het gebruik van technologische vernieuwingen, vragen om innovatieve en ruimtelijke ontwerpvoorstellen. De ontwerpprijsvraag die als naam ‘who cares’ kreeg, moet nieuwe inzichten en oplossingen zichtbaar maken voor zorg en wonen en de inrichting van onze openbare ruimte.

Rijksbouwmeester Floris Alkemade wordt geïnterviewd door Radio 1 over deze prijsvraag (uitzending 5 december 2016). Beluister het interview hieronder. Meer informatie op #/” (externe link verouderd).