Humanitas verheugd over certificering door haar zelf ontwikkelde Kwaliteit Management Systeem (KMS): voor zowel zorg met verblijf en thuiszorg

Dinsdag 9 januari jl. was de officiële uitreiking van het certificaat door het Keurmerkinstituut. Humanitas heeft nu haar eigen erkende kwaliteitskeurmerk.

Bestuurder van Humanitas Gijsbert van Herk: “Ik hoop dat hiermee de trend is gezet dat we ons niet allemaal achter externe keurmerken verschuilen, die uiteindelijk niet veel blijken te zeggen. Het moet iets zijn wat in genen van de organisatie zit. Gaaf dat dit lukt”.

Daarmee hebben we afscheid kunnen nemen van het kwaliteitskeurmerk PreZo (voor de Wlz en de ZvW).

Aanleiding
De aanwezigheid van een KMS is onderdeel van het Kwaliteitskader en een extern getoetst KMS is ook een eis voor de inkoop van de zorg. En als lerende organisatie zijn wij steeds op zoek naar manieren om ons te verbeteren. Het Kwaliteit Management Systeem (KMS) is daar een welkom hulpmiddel voor.

Wat is een KMS precies?
Een KMS is zoals gezegd een hulpmiddel om beleid en doelstellingen vast te stellen en deze doelstellingen te halen. Met een systematische aanpak kunnen we onze klanten beter bedienen. Het KMS biedt intern een kader voor hoe we willen werken en extern is het een verantwoordingsinstrument.

Kwaliteit Management Systeem bij Humanitas geen papieren tijger
Met het inrichten van een KMS hebben we samen met anderen in de organisatie vastgesteld hoe de ‘werkwijze’ is, hoe processen lopen en wie welke verantwoordelijkheid en bevoegdheid heeft.
Het KMS is ontwikkeld in een periode van 2 jaar. Onderdeel voor onderdeel werd uitgeplozen, intern getoetst en weer bijgesteld. Al deze onderdelen werden vervolgens met elkaar verbonden en dat heeft het KMS gevormd.
Belangrijke voorwaarde om het hele traject goed uit te voeren en kans van slagen te laten hebben was dat we ons zelf verantwoordelijk zouden voelen voor het kwaliteitsniveau in onze organisatie. Dat was ook de reden om een eigen keurmerk te hebben en niet van een bestaande vorm uit te gaan. Want dan is het niet echt van jezelf. Belangrijk uitgangspunt was dat we niet zouden verloochenen waar we voor staan. Zo is ook de keuze voor de onafhankelijk werkende certificerende instelling tot stand gekomen. Het was belangrijk dat we het traject zouden bewandelen met een instituut dat naar ons luistert, kijkt wat we doen en naar wat wij willen bereiken. Vanuit de geest van de organisatie en te beginnen bij de cliënt. En dat alles op basis van het kwaliteitskader.
Nu is eerst een gecertificeerd KMS voor de verpleeghuiszorg en ZvW gerealiseerd, maar aan een KMS voor de Wmo en de Geriatrische Revalidatie Zorg wordt door Humanitas inmiddels hard gewerkt! Daarmee zullen we één goed werkend systeem voor de hele organisatie gerealiseerd hebben.

Infographic
Om het KMS met de complexe informatie makkelijk toegankelijk te maken voor de medewerkers is een infographic ontwikkeld die de samenhang tussen de verschillende systemen laat zien en tevens een bijdrage aan de compliance levert.

Het programma Waardigheid & trots, in het kader waarvan de ontwikkeling van het KMS heeft plaatsgevonden, komt binnenkort met een uitgebreid artikel over het KMS van Humanitas en de weg naar de certificering.