Terugblik op de V&VN VAR Netwerkdag 2018

Onderdeel van deze goedbezochte dag voor verzorgenden en verpleegkundigen was het debat met o.a. Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal IGJ, Sonja Kersten, directeur V &VN, Gijsbert van Herk, bestuurder Humanitas Rotterdam, en Dianda Veldman directeur Patientenfederatie, waarin verkend werd hoe de sector aantrekkelijk kan blijven voor de verzorgenden en verpleegkundigen.

Het behouden van de medewerkers, o.a. door het verminderen van de regeldruk was hierbij het uitgangspunt. Gijsbert van Herk pleitte daarnaast in het belang van de klant voor meer samenwerking, dwars door wet- en regelgeving heen, minder denken vanuit marktwerking, want we hebben elkaar immers nodig, deed een oproep aan de medewerkers in de sector om vooral ook zelf aan zet te komen en over het belang van durven loslaten.

Oftewel Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraden van Nederland verenig u en kom met concrete voorstellen.