Minder regels, meer tijd voor de zorg- Met Schrapsessies regeldruk in de zorg aanpakken

Donderdag 24 januari gaan teams van Humanitas in kaart brengen welke administratieve regels in hun ogen onnodig zijn en alleen maar tot frustratie en onvrede leiden.

Eerder heeft bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk – na een brede interne uitvraag – al een koker vol belemmeringen in kaart gebracht en deze opgestuurd naar VWS en de IGJ. De ‘uitverkoring’ van Humanitas om mee te doen aan de schrapsessies is een direct vervolg hierop.

Humanitas is daarmee een van de organisaties die in 2019 mee gaan doen aan de schrap- en verbetersessies die worden uitgevoerd door Vilans en waarvan de aanpak is afgestemd met het ministerie van VWS.

Het doel van de schrapsessies is o.m. om het werkplezier te vergroten en onnodige uitstroom van medewerkers te voorkomen. Het snappen, schrappen en verbeteren van regels is de kern van de sessies.

Aan het eind van de bijeenkomst, die plaatsvindt in Wijkgebouw ’t Klooster in Rotterdam Feijenoord. hebben de teams een top 3 van regels en registraties geformuleerd waarmee ze aan de slag gaan en gaan de teams naar huis met een plan van aanpak, hulpmiddelen en ideeën.