Nieuw uitvoeringsplan 2019- 2022 van Nationaal programma Rotterdam Zuid (NPRZ) gepresenteerd

Maandag was de presentatie van het Uitvoeringsplan 2019 – 2022 waarin de ambities voor de komende 4 jaar beschreven staan. Meer lesuren voor kinderen op de basisscholen, meer mensen van Zuid uit de bijstand, meer variatie in de woningvoorraad en extra aandacht voor ondermijnende criminaliteit zijn een paar van de punten uit het plan.

In het NPRZ werken verschillende partijen met succes samen aan een betere toekomst van Rotterdam Zuid. Met elkaar willen de samenwerkingspartners zorgen dat o.m. het opleidingsniveau, deelname aan de arbeidsmarkt en het woningaanbod binnen 20 jaar gaan uitkomen op het niveau van het gemiddelde van de 4 grote steden. Hiervoor is extra geld beschikbaar gesteld voor de NPRZ-partners vanuit de Regiomiddelen van het Rijk en hetzelfde bedrag van de gemeente: in totaal 260 miljoen extra.

Namens partner de RotterdamseZorg (www.rotterdamsezorg.nl) heeft Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter van Humanitas, zitting in het bestuur van de NPRZ. De startgarantie, de garantie voor werk bij keuze voor de zorg, blijft in het nieuwe uitvoeringsplan, onverminderd van kracht.

Andere partners van NPRZ zijn Rijk, gemeente Rotterdam, corporaties, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie.

Voor meer informatie over de uitvoeringsplannen, zie onderstaande links.

https://www.facebook.com/NationaalProgrammaRotterdamZuid/photos/a.401647873316040/1215724688575017/?type=3

https://www.ad.nl/rotterdam/260-miljoen-voor-zuid-lange-schooldagen-en-carnisse-wordt-hotspot~a25b9ed4/?utm_source=regiorotterdamnewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20190122&utm_userid=&ctm_ctid=3eaa82068fa2b0c62fd8cd57469eec6b