Humanitas Zorg blijft gewoon in Hoek van Holland!

Onlangs verschenen in de Hoekse Krant onderstaand artikel (28 maart 2019)

In Hoek van Holland gaan nogal wat geruchten dat Humanitas zou verdwijnen uit ons dorp. Niets blijkt echter minder waar: “Er gaan weliswaar een aantal zaken veranderen maar dat betreft niet het verdwijnen van de zorg.

Integendeel, we willen het aanbod van zorg juist uit gaan breiden”, stelt Gijsbert van Herk, voorzitter van de Raad van Bestuur van Humanitas desgevraagd. Samen met Marcel Korthorst, voorzitter van Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH), reageert hij op twee vragen van de Hoekse Krant” klopt het dat de zorg uit Hoek van Holland gaat verdwijnen en wat is er waar over het gerucht dat restaurant de Mollige Meeuw en de dagbestedingsruimte gaan verdwijnen en dat Lidl deze er bij wil gaan trekken.
Wat betreft het verdwijnen van de Mollige Meeuw, dat blijkt te kloppen. “Het exploiteren van een restaurant zien we niet als een taak van ons, al zullen we de maaltijdverzorging voor mensen die bij ons in zorg zijn wel blijven doen natuurlijk, maar dat kan ook in een andere ruimte. De ruimten op de begane vloer zullen dit jaar worden overgedragen aan Humanitas Huisvesting [de eigenaar van de ruimten; red. Humanitas]. Of inderdaad Lidl die ruimten zal gaan betrekken kan Van Herk niet zeggen: “Dat is aan Humanitas Huisvesting, maar ik kan me wel voorstellen dat er naar een andere invulling wordt gezocht.
Over de zorg kan Van Herk nogmaals duidelijk zijn: “De zorg blijft, net zoals de wijkverpleging en de huishoudelijke ondersteuning steeds meer gekoppeld aan onze samenwerking met Vitis Welzijn. Samen met die partner verzorgt Humanitas al langere tijd het Welzijn in Hoek van Holland. Ook de zorg in het Bertus Bliekhuis, nu met 40 verpleegplaatsen met deels verzorging, blijft gewoon. We zijn met Woningbouwvereniging Hoek van Holland bezig een plan voor nieuwbouw te ontwikkelen”, besluit Van Herk.
Dat laatste wordt bevestigd door Marcel Korthorst, sinds augustus directeur-bestuurder van WVH: “Mijn voorganger heeft met Humanitas een intentieverklaring getekend en dat gaan we nu uitwerken. De eerste schetsen worden nu met de gemeente gedeeld. Ik verwacht voor de zomer met nieuws te kunnen komen.