Bring it on!

Na een succesvolle eerste editie afgelopen jaar, organiseerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op donderdag 28 maart opnieuw Bring it on!. Op deze open dag in Theater Rotterdam kwam de ontwerpende sector samen, ging men in 80 speeddates in gesprek met (potentiële) aanvragers en lieten zij via verschillende projecten en in gesprekken met ondersteund ontwerptalent het belang en de mogelijkheden van het fonds zien. Bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk van Humanitas sprak met ontwerper Manon van Hoeckel over hun samenwerking.

Gijsbert van Herk (Humanitas) over vernieuwen in een verouderde instelling by Stimuleringsfonds: Designing a community of care

Vergrijzing, kwetsbare mensen tussen wal en schip, financiële druk, veranderende ideeën over kwaliteit, verouderd vastgoed. De zorg- en welzijnssector in Nederland staat voor grote vragen. En dat we nieuwe antwoorden nodig hebben, voelt iedereen die de sector een beetje kent. Maar hoe vinden we die?