De Evenaar wordt De Wende

Met de samenwerking tussen CVD (Centrum voor Dienstverlening), de GGZ organisatie BAVO en Stichting Humanitas is er nieuwe invulling gegeven aan het voormalige woon-zorgcomplex De Evenaar. Het gebouw maakt hiermee een positieve wende.

Ook iedere cliënt die hier zorg of ondersteuning krijgt, maakt een positieve wende in zijn/haar leven. Een nieuwe thuissituatie, een tijdelijk verblijf, nieuwe vaardigheden, sociale activiteiten en contacten. Het gebeurt allemaal in dit gebouw.

Om dit te bekrachtigen en een positieve impuls te geven, hebben de drie organisaties besloten om het gebouw te hernoemen. De nieuwe naam wordt De Wende.

Humanitas biedt in De Wende o.a. Eerstelijnsverblijf laag- en hoog complex. Eerstelijnsverblijf is een tijdelijke opname wanneer het voor de cliënt om medische redenen even niet meer mogelijk is om thuis te zijn. De indicatie wordt afgegeven door het ziekenhuis of de huisarts.