Symposium over de dilemma’s rondom dementie

Havenpolikliniek Rotterdam, Maasstad ziekenhuis en Conforte organiseren opnieuw een symposium over de dilemma’s rondom dementie met deze keer speciale aandacht voor zorgmijders. Het symposium is gericht op alle medewerkers die betrokken zijn bij de ketenzorg dementie en in het bijzonder: casemanagers, leidinggevenden in de zorg, huisartsen, POH’s geriatrie, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten en medewerkers in het ziekenhuis die werken in de dementie-keten.

Bestuursvoorzitter van Humanitas Gijsbert van Herk is als voorzitter van de keten ‘samen voor kwetsbare ouderen’ spreker en opent het symposium met uitleg over waarom het thema dementie persoonlijk zijn belangstelling heeft en waarom Humanitas het zo’n belangrijk thema vindt. Hij vertelt meer over de social trial, wat dit is en wat Humanitas denkt ervan te leren.

De middag is bedoeld om informatie uit te wisselen en in discussie te gaan over het verder ontwikkelen van de keten dementie in Rotterdam-Rijnmond. Daarnaast is er veel ruimte voor discussie, vragen en intervisie. Arend Arends, klinisch geriater bij de Havenpolikliniek, is voorzitter van het symposium.

25 juni 2019, 14:30 – 17:30 uur. Havenpolikliniek Rotterdam, BE Ruys zaal.