Website samenwerkingsproject Havenue is live

De website van Havenue Rotterdam is live!

Havenue is een samenwerkingsverband tussen vier ziekenhuizen (het Erasmus MC, het Franciscus Gasthuis & Vlietland, het Maasstad Ziekenhuis, het IJsselland Ziekenhuis) en vijf ouderenzorgorganisaties (Aafje, Fundis, Stichting Humanitas, Laurens en Lelie Zorggroep), huisartsen en de welzijnsorganisaties Wmo Radar en Dock met als doel om eerder en sneller in te grijpen als een oudere op het medische, verpleegkundige en/of sociale domein achteruitgaat en zo ouderen langer thuis te houden

Ga naar de website: https://www.havenuerotterdam.nl/