AD: steeds meer ouderen, tekort aan zorgplekken dreigt

“Gijsbert van Herk, directeur van Humanitas, sprak eerder de wens uit voor een toekomst zonder grote verpleeghuizen met lange gangen. Iedereen zou in eigen omgeving de hulp moeten krijgen die hij nodig heeft, of bijvoorbeeld in kleine hofjes waar mensen die zorg nodig hebben samenwonen. Technische snufjes zouden dit mogelijk maken”, zo schrijft het AD. Onder andere als mede-initiatiefnemer van Who Cares brengt Van Herk de noodzaak tot het onderzoeken van nieuwe woonzorgvormen die het leven van ouderen verlichten met regelmaat onder de aandacht. Who Cares is het netwerk van ontwerpers en professionals uit de domeinen wonen en zorg. Met bewoners, gemeenten en professionals wordt binnen het initiatief gewerkt aan nieuwe vormen van wonen en zorg, als katalysator van wijkvernieuwing.

Lees hier meer over op de website www.prijsvraagwhocares.nl.

Lees hier het hele artikel in het AD over het toenemend aantal ouderen dat zorg nodig heeft in de toekomst.