Aanwijzing voor Stichting Humanitas opgeheven

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing aan Stichting Humanitas, verpleeghuizen Hannie Dekhuijzen en Leeuwenhoek (1e verdieping) Rotterdam opgeheven. De IGJ heeft gezien dat de organisatie de verbeteringen heeft doorgevoerd. Humanitas voldoet daarmee aan de eisen die de IGJ stelde in de aanwijzing van augustus 2018. Humanitas ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet en blijft dit prachtige werk (in rust) uitvoeren met veel bevlogen collega’s

De opmerkingen van de IGJ lagen vooral op het gebied van kwaliteit en kwantiteit van het ingezette personeel, dit ten opzichte van de zwaarte van zorg die nodig is.
Humanitas is op gepaste wijze blij met deze volgende stap, maar beseft al te goed dat de zorg niet alleen bij ons maar in heel Nederland een forse opgave kent om de toenemende zorgvraag op te kunnen vangen met de niet evenredig stijgende middelen en hiervoor benodigd personeel.
Humanitas stelt het welzijn van de cliënt centraal en blijft dat doen, wetende dat hier gezien voorstaande continue druk op is om dit staande te kunnen houden. Humanitas blijft tegen de stroom in onverminderd strijden voor minder bureaucratie en complexiteit tussen de regelingen binnen de sector onder het motto: Controle is goed maar vertrouwen is beter.