‘Benader dementie met menselijkheid’

Hoogleraar Anne-Mei The heeft onderzoek gedaan naar dementie in de thuissituatie. Zij pleit voor een sociale benadering van dementie waarin de leefwereld van mensen met dementie centraal staat. Binnen de Social trials *), waar ook Humanitas aan deelneemt, worden nieuwe oplossingsrichtingen ontwikkeld met behulp van de sociale benadering, waarbij gekeken wordt hoe mensen met dementie langer plezierig thuis kunnen blijven wonen. Lees hier het artikel in het Parool over dit onderwerp.

*) Eind 2017 nam de Tweede Kamer een motie aan die het mogelijk maakte dat er acht Socials trials konden starten, waaronder in Rotterdam. In een trial wordt experimenteerruimte gecreeerd door de samenwerkende organisaties die tot doel heeft om de ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. Het is een initiatief van bijzonder hoogleraar Anne-MeiThe en het ministerie van VWS betaalt een deel van de kosten.